Profesor uczelni

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska

1. Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynierii mikrofalowej 2. Dobra lista publikacji (jako pierwszy autor) w czasopismach z listy JCR w tematyce masywnych obwodów/anten mikrofalowych – przynajmniej 5 w IEEE TMTT, IEEE MWCL, IEEE TAP. IEEE AWPL 3. Temat pracy doktoranckiej powiązany z projektowanie komponentów pasywnych. 4. H-index wyższy niż 10 (Scopus bądź WoK) 5. Wysoki poziom cytowań – więcej niż 500 wg Scopus bądź WoK. 6. Udokumentowane doświadczenie w w projektowaniu, wytwarzanie i pomiary pasywnych elementów mikrofalowych. 7. Temat pracy doktoranckiej powiązany z projektowaniem pasywnych komponentów bądź anten mikrofalowych Język: – płynny angielski