adiunkt

Wydzial Filologiczny
Uniwersytet Gdański

Osoba ubiegająca się o stanowisko adiunkta w Zakładzie Filmu i Mediów Uniwersytetu Gdańskiego powinna spełnić następujące wymagania:

·       doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych,

·       dorobek naukowy z zakresu filmoznawstwa lub medioznawstwa,

·       wiedza i doświadczenie z zakresu produkcji, dystrybucji lub promocji filmowej,

·       wiedza i doświadczenie z zakresu animacji kultury filmowej, w tym organizacji imprez filmowych,

·       doświadczenie w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej,

·       możliwość poprowadzenia zajęć w języku obcym (preferowany język angielski).