adiunkt

Wydział Chemii, Katedra Chemii Bionieorganicznej
Uniwersytet Gdański
 • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

SŁOWA KLUCZOWE: chemia bionieorganiczna, synteza organiczna, techniki potwierdzania struktury (NMR, MS, IR), połączenia kompleksowe sulfonamidów z wybranymi jonami metali bloku d

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki chemiczne,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu chemii ogólniej, nieorganicznej oraz bionieorganicznej,
 • udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest współautorem,
 • doświadczenie w realizacji zadań w ramach grantów badawczo-rozwojowych jako wykonawca lub kierownik,
 • udokumentowany udział w konferencjach naukowych,
 • obsługa komputera, pakietu Microsoft Office i programów chemicznych (TopSpin, Origin),
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie. 

Umiejętności:

 • biegła znajomość technik syntetycznych, metod oczyszczania związków biologicznie czynnych oraz analizy strukturalnej,
 • doświadczenie w syntezie związków bionieorganicznych,
 • doświadczenie w interpretacji wyników analiz spektroskopowych NMR, MS, IR.

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 • patenty i/lub zgłoszenia patentowe,
 • znajomość obsługi programów graficznych oraz do analizy statystycznej.

Tematyka badawcza:

 • synteza związków sulfonamidowych,
 • synteza pochodnych antybiotyków β-laktamowych, w tym ampicylinowych oraz ich połączeń kompleksowych z jonami metali. 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biurodziekana.chemia@ug.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biurodziekana.chemia@ug.edu.pl