adiunkt badawczo-dydaktyczny

Filologiczny
Uniwersytet Gdański

Stopień naukowy doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz dyplom magistra filologii hiszpańskiej lub iberystyki. Praktyczna znajomość języka hiszpańskiego na poziomie C2.

Sprecyzowane zainteresowania badawcze w zakresie literaturoznawstwa (w szczególności literatura hiszpańska od średniowiecza do XVII wieku) i języka hiszpańskiego.

Czynny udział w życiu badawczym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych oraz w publikacjach naukowych.

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu praktycznej nauki języka hiszpańskiego. 

Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy.

Dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków nowożytnych i/lub starożytnych.