adiunkt (post-doc)

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechnika Gdańska

Oferujemy udział w realizacji projektu „Teoria Morse’a w układach hamiltonowskich” finansowanego przez NCN, nr rejestracyjny projektu 2016/23/G/ST1/04081. Naszym celem jest uzyskanie nowych, subtelniejszych narzędzi i metod służących do badania ilościowego i jakościowego homoklinicznych i heteroklinicznych rozwiązań układów hamiltonowskich. Projekt jest realizowany w ramach dwustronnego programu NCN i DFG o nazwie Beethoven 2. Polskim kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Joanna Janczewska. Po stronie niemieckiej zespołem kieruje prof. Alberto Abbondandolo z Ruhr-Uniwersytetu w Bochum.

Warunki zatrudnienia: umowa na czas określony od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. w wymiarze pełnego etatu.