asystent

Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej
Uniwersytet Gdański

SŁOWA KLUCZOWE: chemia, chemia analityczna, chemia kosmetyków, metody spektroskopowe

Tematyka: Stanowisko asystenta w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Wymagane jest posiadanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie chemii i analizy kosmetyków, tworzenia formulacji kosmetycznych oraz otrzymywania nośników substancji aktywnych.

Podstawowe obowiązki polegają na prowadzeniu wysokiej klasy badań naukowych, uwzględniających następujące tematy:

1)   otrzymywanie i charakterystyka nowych materiałów hybrydowych typu core-shell;

2)   funkcjonalizacja powierzchni ciał stałych;

3)   otrzymywanie nowych platform plazmonicznych;

4)   otrzymywanie nowych nośników substancji aktywnych;

5)   otrzymywanie nowych filtrów na bazie TiO2.

W uzupełnieniu do obowiązków związanych z prowadzeniem badań naukowych będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemii (minimum 240 h rocznie).

Oczekiwania:

1)        tytuł zawodowy magistra chemii;

2)        doświadczenie w zakresie formulacji produktów kosmetycznych;

3)        analiza substancji aktywnych w produktach kosmetycznych;

4)        doświadczenie w zakresie otrzymywania struktur typu core-shell;

5)        znajomość metod pozwalających na modyfikację powierzchni;

6)        udokumentowane doświadczenie naukowe (publikacje w czasopismach z listy JCR);

7)        udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych w obszarze badań dotyczących chemii kosmetyków oraz   chemii analitycznej;

8)        doświadczenie w pracy w laboratorium chemii kosmetyków;

9)        zaawansowana znajomość metod spektroskopowych;

10)    umiejętność pisania artykułów naukowych i wniosków projektowych;

11)    doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych na poziomie akademickim z zakresu chemii kosmetyków;

12)    znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach;

13)    samodzielność w pracy, umiejętność pracy w zespole i motywacja do dalszego rozwoju;

14)    współpraca z innymi jednostkami UG.

Dodatkowym atutem będzie potwierdzony krótkoterminowy staż w jednostce zagranicznej.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biurodziekana.chemia@ug.edu.pl