Asystent/Adiunkt

Wydział Chemii, Katedra Technologii Środowiska
Uniwersytet Gdański
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

SŁOWA KLUCZOWE: chemia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, nanotechnologia

OPIS: asystent/adiunkt (stanowisko badawcze) w Katedrze Technologii Środowiska

Tematyka: preparatyka nanokryształów podwójnych perowskitów oraz układów hybrydowych podwójne perowskity/ szkielety metaloorganiczne oraz kompleksowa charakterystyka otrzymanych materiałów (charakterystyka fizykochemiczna oraz badanie aktywności w reakcji fotokonwersji CO2, badanie mechanizmu reakcji, przygotowanie publikacji oraz raportów z badań).

I. Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

  • stopień doktora w zakresie nauk chemicznych
  • wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie inżynierii materiałowej, fotokatalizy heterogenicznej, technologii chemicznej oraz nanotechnologii
  • doświadczenie badawcze w zakresie otrzymywania oraz charakterystyki materiałów poparte publikacjami naukowymi

II. Kryteria dodatkowe:

  • dobra znajomość języka angielskiego w tym technicznego (min. B2),
  • dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach cytowanych w JCR i/lub w postaci zgłoszeń patentowych,
  • wskazany staż w zagranicznym ośrodku naukowym.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biurodziekana.chemia@ug.edu.pl