Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Biologii
Uniwersytet Gdański

Dziekan Wydziału Biologii, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Biologii.

Szczegóły w pliku pdf.