Asystent badawczo-dydaktyczny

Politechnika Gdańska

Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego na czas określony do dnia 31.12.2021 w Katedrze Konstrukcji Betonowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.