Asystent w grupie pracowników badawczych

biurodziekana.chemia@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Asystent (stanowisko badawcze) w Katedrze Technologii Środowiska

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

– Tytuł zawodowy mgr inż. w zakresie chemii lub technologii chemicznej,
– Wiedza teoretyczna w zakresie chemii, fotokatalizy, fotochemii, preparatyki nanomateriałów oraz zaawansowanych metod remediacji środowiska,
– Doświadczenie badawcze w zakresie otrzymywania oraz charakterystyki fotokatalizatorów poparte publikacjami naukowymi,
– Praktyczna znajomość technik stosowanych do charakterystyki materiałów (SEM, UV-Vis/DRS, PL, Raman, FTIR, BET),
– Praktyczna wiedza na temat metod badania aktywności fotokatalitycznej nanomateriałów,
– Znajomość metod analitycznych GC-TCD, GC-MS, HPLC,
– Wiedza teoretyczna i praktyczna na temat technik fotoosadzania metali szlachetnych na powierzchni fotokatalizatorów,
– Główne autorstwo minimum 2 artykułów naukowych z dziedziny fotokatalizy heterogenicznej w JCR,
– Udział w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach krajowych oraz międzynarodowych,
– Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego,
– Znajomość języka polskiego (min. B2).

Kryteria dodatkowe

1. Znajomość języka angielskiego (min. C1),

2. Minimum 2-miesięczny staż naukowy z zakresu fotokatalizy heterogenicznej w zagranicznym ośrodku badawczym,

3. Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi,

4. Znajomość podstaw technologii chemicznej,

5. Znajomość obsługi programów graficznych

Załączniki