Asystent w grupie pracowników badawczych

biurodziekana.chemia@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Asystent (stanowisko badawcze) w Katedrze Technologii Środowiska

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

1.       Tytuł zawodowy mgr w zakresie chemii,

2.       Wiedza teoretyczna w zakresie chemii, fotokatalizy, fotochemii oraz preparatyki nanomateriałów (w szczególności szkieletów metaloorganicznych oraz innych półprzewodników stosowanych w reakcjach fotokatalitycznych),

3.       Doświadczenie badawcze w zakresie otrzymywania i charakterystyki nanomateriałów, oraz ich wykorzystania w reakcjach fotokatalitycznych poparte przynajmniej 2 publikacjami (autor wiodący tj. pierwszy lub korespondencyjny),

4.       Umiejętność obsługi aparatury analitycznej (HPLC, GC, GC-MS),

5.       Znajomość metod stosowanych do charakterystyki nanomateriałów (SEM, BET, FTIR, Raman, UV-Vis/DRS, PL),

6.       Doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi oraz uczestniczenie w realizacji projektów badawczych,

7.       Doświadczenie we współpracy z otoczeniem gospodarczym zaangażowanym
w technologie oczyszczania środowiska.

II. Kryteria dodatkowe

1.       Dobra znajomość języka angielskiego i komunikatywna znajomość języka polskiego,

2.       Dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach cytowanych w JCR, oraz 
w postaci zgłoszeń patentowych,

4.       Znajomość podstaw fotokatalizy heterogenicznej oraz technologii chemicznej,

5.       Znajomość specjalistycznej aparatury do syntez nanomateriałów tj. linia Schlenka

6.       Doświadczenie w otrzymywaniu warstw fotokatalitycznych do degradacji zanieczyszczeń oraz inaktywacji bakterii.

Załączniki