1 asystent

Wydział Chemii, Katedra Technologii Środowiska
Uniwersytet Gdański
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

SŁOWA KLUCZOWE: chemia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, nanotechnologia

OPIS : asystent (stanowisko badawczo-dydaktyczne na zastępstwo) w Katedrze Technologii Środowiska

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

 • tytuł zawodowy mgr inż. lub dr inż. w zakresie chemii lub technologii chemicznej,
 • wiedza teoretyczna w zakresie chemii, fotokatalizy, fotochemii oraz preparatyki nanomateriałów,
 • doświadczenie badawcze w zakresie otrzymywania oraz charakterystyki materiałów poparte publikacjami naukowymi,
 • umiejętność obsługi aparatury analitycznej (LC, GC),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych.

Kryteria dodatkowe:

 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach cytowanych w JCR,
 • staż w zagranicznym ośrodku naukowym,
 • wskazane doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów badawczych
 • znajomość podstaw fotokatalizy heterogenicznej oraz technologii chemicznej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biurodziekana.chemia@ug.edu.pl