1 Asystent badawczo-dydaktyczny

  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • pedagogika

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  pedagogika

DATA OGŁOSZENIA:  18.05.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   01.06.2023

LINK DO STRONY: http://www.wns.ug.edu.pl/konkurs/index.html

SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika specjalna, metodyka nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

OPIS:

Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego  w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej z przygotowaniem metodycznym w zakresie nauczania uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.   

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

– ukończone studia magisterskie  w zakresie pedagogiki specjalnej

– udokumentowane doświadczenie praktyczne w pracy wychowawczej i edukacyjnej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

– kompetencje merytoryczne oraz społeczno-emocjonalne do prowadzenia zajęć z zakresu metodyki nauczania dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 

Ø  podanie o zatrudnienie do JM Rektora UG

Ø  kwestionariusz osobowy

Ø  życiorys – CV

Ø  odpisy dyplomów (doktorskiego, magisterskiego)

Ø  informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem

publikacji

Ø  oświadczenie kandydata, że UG będzie dla niego podstawowym miejscem pracy

 

ZGŁOSZENIE NA KONKURS    należy przesłać do dnia  01.06.2023     

NA ADRES :

Uniwersytet Gdański

Sekretariat Instytutu Pedagogiki UG ( pokój A 418) w godz. 10.00-14.00

ul. Bażyńskiego 4

80-309 Gdańsk

Tel. (58) 523 42 05

Załączniki