1 stanowisko adiunkt

Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Statystyki i Ekonometrii.

Słowa Kluczowe:

Statystyka, Ekonometria, Ekonometria finansowa, Ekonometria przestrzenna, Prognozowanie, Wielowymiarowa analiza porównawcza (taksonometria)

Zadania:

 • Kandydat/ka będzie brał/a aktywny udział w prowadzeniu badań naukowych w Katedrze
 • Kandydat będzie aktywnie uczestniczył w pracy zespołów naukowych powołanych w ramach Katedry

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk ekonomicznych,
 • doktorat z ekonomii,
 • doświadczenie badawcze w zakresie ekonomii, wykorzystaniem metod ekonometrycznych i statystycznych potwierdzone publikacjami

Dokumenty:

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie kierowane do Prorektora ds. nauki, do którego należy dołączyć:

 • Kwestionariusz osobowy,
 • CV,
 • Odpis dyplomu magistra lub doktora,
 • Wykaz dorobku naukowego,
 • Oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym Politechnika Gdańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.czarnecka@zie.pg.gda.pl