1 stanowisko adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Uniwersytet Gdański poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Slawistyki i Studiów Bałkańskich. Od kandydata oczekuje się kwalifikacji do prowadzenia zajęć w języku serbskim, umiejętności pracy w zespole, w zakresie prowadzenia projektów naukowych, dorobku naukowego w obszarze językoznawstwa slawistycznego oraz doświadczenia w nauczaniu przedmiotów akademickich. Od kandydata oczekuje się także komunikacyjnej znajomości języka polskiego, by mógł funkcjonować w zakresie swoich obowiązków administracyjnych (na przykład, opracować sylabusy oraz uczestniczyć w spotkaniach zespołu).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malcer@ug.edu.pl