1 stanowisko adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego poszukuje kandydata do pracy na stanowisku adiunkta w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Teoretycznego od października 2022 r.

Pożądany jest anglista posiadający stopień naukowy doktora w zakresie językoznawstwa i stopień magistra filologii angielskiej, posługujący się językiem angielskim na poziomie C2, zdolny prowadzić własne badania naukowe na forum międzynarodowym, zgodnie z wieloletnimi tradycjami anglistycznych badań językoznawczych prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim. Wskazane jest doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako wykonawca i/lub kierownik.

Poszukiwana osoba powinna umieć angażować do pracy studentów na studiach I i II stopnia zainteresowanych językoznawstwem teoretycznym bądź stosowanym  oraz uczyć ich posługiwać się językiem angielskich na wysokim poziomie (C1-C2).

Umiejętności w zakresie praktycznej nauki języka angielskiego, zwłaszcza języka pisanego i pisanego języka akademickiego powinny wypływać z własnych doświadczeń kandydata/kandydatki w tym zakresie. Wymagana jest możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim w ramach kursów oferowanych w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malcer@ug.edu.pl