Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • archeologia

Opis stanowiska

Kandydat na stanowisko powinien:
1. posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny archeologia;
2. legitymować się krajowym i międzynarodowym dorobkiem naukowym potwierdzającym kompetencje w zakresie archeologii pradziejowej lub archeologii średniowiecza;
3. posługiwać się biegle językiem polskim i dobrze językiem angielskim lub językiem niemieckim lub językiem francuskim;
4. posiadać kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
5. doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi lub uczestnictwo w projektach naukowych będzie dodatkowym atutem.

Nasze wymagania

  • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny archeologia;

Zakres obowiązków

  • prowadzenie działalności badawczo-dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • życiorys i kwestionariusz osobowy

Załączniki