adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Poszukiwany jest kandydat ze stopniem doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, przygotowany do realizacji zadań dydaktycznych w kombinacji językowej angielski-niemiecki oraz działalności naukowej na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego. Kandydat powinien posiadać uniwersyteckie doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz dorobek naukowy z obszaru lingwistyki korpusowej i odpowiedni do stażu zawodowego. Kandydat powinien posiadać międzynarodowe doświadczenie (praca lub staż w uczelniach niemieckich lub angielskich) oraz wykazać się pewnym doświadczeniem zawodowym w branży tłumaczeniowej. Kandydat powinien cieszyć się proporcjonalną do stażu rozpoznawalnością w międzynarodowym środowisku naukowym, w szczególności udokumentowaną dorobkiem konferencyjnym (referaty), posiadać dyplom z uprawnieniami pedagogicznymi oraz posługiwać się komunikatywnym językiem polskim.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malcer@ug.edu.pl