adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego poszukuje kandydata/tki do pracy na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań nad Literaturą Anglojęzyczną od października 2021 roku.

Poszukiwana jest osoba posiadająca stopień magistra z filologii angielskiej (bądź równoważny), oraz stopień doktora w dyscyplinie literaturoznawstwa, z zainteresowaniami badawczymi dotyczącymi literatury anglojęzycznej i brytyjskiej, włączona w międzynarodową dyskusję literaturoznawczą poprzez udział w konferencjach itp. Aktywność naukowa z zakresu literaturoznawstwa powinna być potwierdzona również publikacjami zrealizowanymi i w trakcie realizacji. W dodatku wymagane są kompetencje w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu literatury brytyjskiej i anglojęzycznej, teorii literatury oraz praktycznego nauczania języka angielskiego, zwłaszcza języka pisanego i języka akademickiego. Dodatkowymi atutami kandydata będą: doświadczenie w redagowaniu tekstów w języku angielskim i w tłumaczeniu tekstów naukowych na angielski; umiejętności związane z pracą zespołową oraz opieką nad studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malcer@ug.edu.pl