adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego poszukuje kandydata/tki do pracy na stanowisku adiunkta w Zakładzie Glottodydaktyki i Przetwarzania Języka Naturalnego

Wymagany jest dyplom magistra filologii angielskiej i doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa oraz doświadczenie w dydaktyce uniwersyteckiej – w nauczaniu językoznawstwa i prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego. Ponadto wymagane są publikacje z zakresu językoznawstwa i glottodydaktyki, a także doświadczenie w redagowaniu czasopism i/lub tomów zbiorowych. Dodatkowymi atutami kandydata będą m.in. udział w projektach krajowych i międzynarodowych (unijnych) oraz udział w szkoleniach dot. wykorzystania nowych technologii w edukacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malcer@ug.edu.pl