adiunkt

Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Adiunkt za stopniem naukowym doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w Katedrze Zarządzani.

Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy w zakresie publikacji w obiegu międzynarodowym, minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Zadania:

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania międzynarodowego, koncepcji zarządzania, podstaw zarządzania i w j. pol. i angielskim
  • Prowadzenie prac badawczych w powyższych obszarach i aktywność publikacyjna o zasięgu międzynarodowym
  • Prace organizacyjne na rzecz katedry

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.czarnecka@zie.pg.gda.pl