adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Stopień naukowy doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Dorobek naukowy z zakresu literaturoznawstwa oraz glottodydaktyki polonistycznej (w tym przynajmniej 1 artykuł w czasopiśmie wysoko punktowanym).

Plany badawcze na najbliższe dwa lata.

Doświadczenie dydaktyczne w pracy nauczyciela akademickiego związane z glottodydaktyką polonistyczną.

Kompetencje i doświadczenie organizacyjne z glottodydaktyki polonistycznej.

Umiejętności językowe umożliwiające przygotowanie i prowadzenie zajęć w języku angielskim.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malcer@ug.edu.pl