adiunkt

Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej
Uniwersytet Gdański
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

SŁOWA KLUCZOWE:  chemia organiczna, synteza organiczna, chemia węglowodanów i peptydów, spektroskopowa i analityczna analiza związków organicznych, aktywność biologiczna związków organicznych

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

  • posiadać doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji grantów badawczych,
  • mieć predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
  • posiadać zdolność zarówno do pracy samodzielnej jak i pracy w grupie,
  • posiadać znaczący dorobek naukowy w obszarze badań dotyczących projektowania, syntezy i badań związków o charakterze węglowodanów i peptydów,
  • posługiwać się angielskim w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych i przygotowywanie projektów badawczych i manuskryptów publikacji naukowych.

Dodatkowym atutem będą odbyte kursy, otrzymane nagrody i wyróżnienia związane z wykonywaniem pracy naukowej.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biurodziekana.chemia@ug.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biurodziekana.chemia@ug.edu.pl