adiunkt asystent

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

 

Uniwersytet Gdański

Wydział Zarządzania

 
Sopot, 27.08.2021 r.
 

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ogłasza konkurs na obsadzenie dwóch stanowisk

asystenta / adiunkta

w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668), dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinni złożyć:

podanie do Rektora UG,
życiorys (CV),
dyplom magistra nauk ekonomicznych /dyplom doktora z zakresu ekonomii lub zarządzania,
informację o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.),
informację o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, formy prowadzonych zajęć, nazwy przedmiotów),
dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach itp.
zobowiązanie Kandydata/tki, że nie będzie podejmował/a dodatkowych prac w innych uczelniach,
oświadczenie o gotowości realizacji części zajęć dydaktycznych w języku angielskim.
Podania należy składać w sekretariacie Katedry Finansów Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 101 pok. 129,
do dnia 27 września 2021 r.

 

 

                                                                                                                      Dziekan Wydziału Zarządzania UG

                                                                                                                       prof. dr hab. Mirosław Szreder

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na finanse.wzr@ug.edu.pl