Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Historyczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

Kandydat na stanowisko powinien:

1. posiadać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii;

2. legitymować się dorobkiem naukowym potwierdzającym kompetencje w zakresie etnologii pozaeuropejskiej, zwłaszcza w zakresie etnologii Ameryki Południowej

3. posiadać duże doświadczenie w prowadzeniu etnologicznych badań terenowych.

4. posługiwać się biegle językiem polskim, dobrze posługiwać się językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim;

5. posiadać duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę historia.ug.edu.pl.