Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: filozofia

INSTYTUCJA: Instytut Filozofii Wydział Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim
MIASTO: Gdańsk
STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Logiki, Filozofii Nauki i Epistemologii
DYSCYPLINA NAUKOWA: Filozofia
DATA OGŁOSZENIA: 20.07.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.08.2021 r.
Uniwersytet Gdański
Instytut Filozofii
ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
tel. 58 523 44 05
www.ug.edu.pl
e-mail: ifis@ug.edu.pl
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: wrzesień 2021 r.
LINK DO STRONY: https://wns.ug.edu.pl/wydzial_otoczenia/oferty_pracy
SŁOWA KLUCZOWE: epistemologia, filozofia nauki, filozofia matematyczna
OPIS:
Instytut Filozofii na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Logiki, Filozofii Nauki i Epistemologii
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
– posiadanie tytułu doktora w dyscyplinie związanej z epistemologią lub filozofią formalną
– posiadanie odpowiedniego doświadczenia dydaktycznego (zaletą jest również umiejętność nauczania przedmiotów związanych z filozofią nauki i przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z logiką),
– doświadczenie badawcze w zakresie epistemologii lub filozofii formalnej oraz publikacje w tej dziedzinie na polu międzynarodowym,
– dodatkowym atutem będzie posiadanie międzynarodowego doświadczenia w pracy naukowej
– umiejętności językowe pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim
– Uniwersytet Gdański będzie podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej w wyniku postępowania konkursowego
ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE W WERSJI PAPIEROWEJ POWINNO ZAWIERAĆ:
– podanie o zatrudnienie do JM Rektora UG
– kwestionariusz osobowy
– życiorys akademicki zawierający informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji
– plan badań na najbliższe dwa lata (ok. 1000 słów)
– odpis dyplomu
WYMAGANE JEST RÓWNIEŻ JEDNOCZESNE ZŁOŻENIE ZGŁOSZENIA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ: instrukcja w anglojęzycznej wersji ogłoszenia (poniżej). Kandydaci proszeni są również o zapoznanie się z bardziej szczegółowymi informacjami obecnymi w tej wersji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@ug.edu.pl