Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Biologii
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziekan Wydziału Biologii, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Biochemii Ogólnej i Medycznej Wydziału Biologii (konkurs D001.2033.8.2021)

Szczegóły w załączonym pliku pdf.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@biol.ug.edu.pl