Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Biologii
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dziekan Wydziału Biologii, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki Molekularnej Bakterii w wymiarze pełnego etatu.

Szczegółowe informacje w pliku PDF.