Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Historyczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

Kandydat na stanowisko musi posiadać stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki lub też nauki o sztuce albo historii i legitymować się dorobkiem naukowym potwierdzającym kompetencje w zakresie historii sztuki nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowożytnej sztuki w Gdańsku i Prusach (Królewskich i Książęcych). Kandydat powinien posługiwać się biegle językiem polskim i językiem angielskim, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aneta.plaskiewicz@ug.edu.pl