: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 25 listopada 2022 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  listopad 2022 r., zatrudnienie od 1.12.2022 r.

Słowa Kluczowe: adiunkt, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, gospodarka morska,

 

Wymagania:

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Rozwoju Regionalnego.

 

Kandydat/Kandydatka powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania:

1.       stopień doktora Nauk o Ziemi w zakresie geografii

2.       zgoda na zadeklarowanie w 100% dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

3.       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni, na kierunkach Geografia i/lub Gospodarka przestrzenna

4.       dobra znajomość języka angielskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku na kierunkach Geografia, Geografia społeczno-ekonomiczna z el. GIS, Gospodarka przestrzenna

5.       zgoda na prowadzenie zajęć w języku angielskim

6.       obsługa programów komputerowych, m.in. pakietu MS Office

7.       dorobek naukowy (monografie, rozdziały w monografii, artykuły, wystąpienia konferencyjne) w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej, zmian zagospodarowania obszarów nadmorskich.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego (Budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pok. B429) lub wysłanie na adres email: igseigp@ug.edu.pl następujących dokumentów:

 

Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

Odpis dyplomu doktora
Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
Zgoda na prowadzenie zajęć w języku angielskim
Rekomendacje/opinie na temat kandydata/kandydatki potwierdzające posiadaną wiedzę/kompetencje/umiejętności/doświadczenie kandydatki/kandydata.
 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydatce/kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@ug.edu.pl