: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • filozofia

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Instytut Filozofii Wydział Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Logiki, Filozofii Nauki  i Epistemologii

DYSCYPLINA NAUKOWA: Filozofia

DATA OGŁOSZENIA: 19.04.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  15.06.2023 r.

LINK DO STRONY: https://wns.ug.edu.pl/wydzial_otoczenia/oferty_pracy

SŁOWA KLUCZOWE: filozofia języka, ontologia formalna

OPIS:

Instytut Filozofii, na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Logiki, Filozofii Nauki i Epistemologii

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

– posiadanie tytułu doktora w dyscyplinie związanej z analityczną filozofią języka lub ontologią formalną

– posiadanie odpowiedniego doświadczenia dydaktycznego (zaletą jest umiejętność nauczania przedmiotów związanych z logiką, logikami nieklasycznymi i przedmiotów związanych z metafizyką formalną)

– doświadczenie badawcze oraz publikacje w tej dziedzinie na polu międzynarodowym,

– dodatkowym atutem będzie posiadanie międzynarodowego doświadczenia w pracy naukowej

– potwierdzone umiejętności językowe pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim

– Uniwersytet Gdański będzie podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej w wyniku postępowania konkursowego

ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE W WERSJI PAPIEROWEJ POWINNO ZAWIERAĆ:

– podanie o zatrudnienie do JM Rektora UG

– kwestionariusz osobowy

– życiorys akademicki zawierający informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji

– plan badań na najbliższe dwa lata (ok. 1000 słów)

– odpis dyplomu

– kopia jednego z ostatnich artykułów (opublikowanych lub złożonych), powstała w przeciągu ostatnich dwóch lat

Wersja papierowa zgłoszenia powinna być wysłana na adres:

Instytut Filozofii

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Gdański

Ul. Jana Bażyńskiego 4

WYMAGANE JEST RÓWNIEŻ JEDNOCZESNE ZŁOŻENIE ZGŁOSZENIA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. Wszystkie pliki połączone w PDF należy wysłać również drogą mailową jednocześnie na dwa adresy: ifis@univ.gda.pl, oraz  rfl.urbaniak@gmail.com .W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydatce/kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Załączniki