adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Gdański
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wiktoria.kaminska@ug.edu.pl