adiunkt dydaktyczny

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Kandydat ze stopniem doktora nauk humanistycznych oraz tytułem zawodowym magistra filologii rosyjskiej z udokumentowanymi uprawnieniami nauczycielskimi, powinien wykazać się biegłą znajomością języka rosyjskiego i drugiego języka obcego oraz języka polskiego, a także udokumentowanym min. 5-letnim doświadczeniem w dydaktyce akademickiej w charakterze nauczyciela języka rosyjskiego, a także predyspozycjami i udokumentowaną aktywnością organizacyjną. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu innych zajęć związanych z Rosją na poziomie akademickim oraz autorstwo publikacji naukowych tematycznie powiązanych z Rosją. Pożądane cechy personalne: łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy z młodzieżą, elastyczność.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malcer@ug.edu.pl