Adiunkt na Wydziale Społeczno-Humanistycznym

Społeczno-Humanistyczny
Wyższa Szkoła Bankowa
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Główne zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale Społeczno-
  Humanistycznym WSB Gdańsk
 • terminowe opracowanie szczegółowych programów (sylabusów) do prowadzonych przedmiotów
  oraz zatwierdzenie ich według procedur,
 • doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów kształcenia,
 • prowadzenie konsultacji dla studentów w wymiarze określonym w Zarządzeniu Dziekana
 • udział w egzaminach,
 • prowadzenie dokumentacji dydaktycznej,
 • przygotowanie kursu do prowadzonego przedmiotu na platformie Moodle,
 • organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.,
 • praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych,
 • monitorowanie zasobów bibliotecznych w zakresie dostępności literatury zalecanej na prowadzonym,
 • składanie materiału bibliograficznego do biblioteki WSB.

Poszukiwane kompetencje:

 • tytuł naukowy doktora z dziedziny językoznawstwa (Filologia angielska),
 • znajomość pakietu MS Office,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • dyspozycyjność w tygodniu i w weekendy.
   

 Oferujemy:

 • zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym,
 • ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych,
 • możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia umiejętności,
 • zkolenia grupowe i indywidualne,
 • dofinansowanie do nauki,
 • udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • dofinansowanie do benefitów (karty MultiSport, pakiety OK system, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie),
 • dodatkowe dni wolne od pracy,
 • wyjazdy integracyjne oraz spotkania świąteczne.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wsb-gdansk.elevato.net.