adiunkt w gr. prac. dydaktycznych

Wydział Historyczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: historia

Kandydat na stanowisko powinien:

1. posiadać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii;

2. legitymować się krajowym i międzynarodowym dorobkiem naukowym potwierdzającym kompetencje w zakresie: historii Gdańska, Pomorza i Regionu Nadbałtyckiego w XX wieku (z naciskiem na pierwszą połowę XX wieku);

3. posiadać udokumentowane kwalifikacje w zakresie badań nad kulturą materialną regionu;

4. posługiwać się biegle językiem polskim i bardzo dobrze językiem angielskim i językiem niemieckim;

5. mieć udokumentowany czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych;

6. posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anetajanusz@poczta.onet.pl