adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego dla osoby posiadającej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej.

Zadania/Rola w zespole
prowadzenie na studiach I i II stopnia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych

Wymagania podstawowe
•stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinach tj. automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej
•umiejętność pracy zespołowej
•dobra znajomość języka angielskiego – w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację ustną, czytanie literatury naukowo-technicznej
•bardzo dobra znajomość j. polskiego

Dokumenty
•podanie o zatrudnienie kierowane do Prorektora ds. Nauki
•życiorys
•odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
•odpis dyplomu doktora nauk technicznych
•informacja o dorobku naukowo-dydaktycznym

Miejsce i forma składania ofert:
mailowo na adres: hr.weia@pg.edu.pl
W tytule maila należy wpisać adiunkt KMiSI

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr.weia@pg.edu.pl