asystent

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3205
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego poszukuje kandydata/tki do pracy na stanowisku asystenta w Zakładzie Amerykanistyki

Wymagany jest dyplom magistra filologii angielskiej  dyplom magistra filologii angielskiej lub amerykanistyki oraz znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym kompetencjom wykształconego „native speaker’a”, najlepiej z obszaru amerykańskiego. Wymagane również jest doświadczenie w dydaktyce uniwersyteckiej – w nauczaniu literatury anglojęzycznej (w szczególności amerykańskiej) oraz kultury amerykańskiej i w prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego, zwłaszcza języka pisanego i akademickiego. Dodatkowymi atutami kandydata/tki będą m.in. szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności dydaktycznych; zainteresowania badawcze dotyczące literatury i kultury anglojęzycznej; doświadczenie w edytowaniu tekstów naukowych