Asystent badaczo-dydaktyczny

Wydział Biologii
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Dziekan Wydziału Biologii, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii.

Szczegóły w załączonym pliku pdf.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@biol.ug.edu.pl