asystent badawczo-dydaktyczny

  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Biologii, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Ewolucji Molekularnej i Bioinformatyki Katedry Genetyki Ewolucyjnej i Biosystematyki Wydziału Biologii.

Szczegóły w załączonym pliku pdf.

Załączniki