asystent badawczo- dydaktyczny

Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystent badawczo-dydaktycznego (specjalność: konstrukcje silosowe, mechanika materiałów sypkich).