Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Historyczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

Kandydat na stanowisko powinien:

1. posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra etnologii;

2. legitymować się dorobkiem naukowym potwierdzającym kompetencje w zakresie antropologii oraz etnologii Polski ze szczególnym uwzględnieniem etnologii Pomorza

3. posiadać spore doświadczenie w prowadzeniu etnologicznych badań terenowych (wskazane doświadczenie w zakresie kierowania lub koordynowania etnologicznych badań terenowych)

4. posługiwać się biegle językiem polskim i dobrze posługiwać się językiem angielskim (mile widziana znajomość języka mniejszości narodowej, etnicznej lub regionalnej Pomorza)

5. mile widziane doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi lub uczestnictwo w projektach naukowych;

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę historia.ug.edu.pl.