asystent w grupie pracowników badawczych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnik Gdańskiej
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Początkujący pracownik naukowy/doktorant eksternistyczny w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kandydaci powinni posiadać tytuł magistra inżyniera elektryka uzyskany w ostatnich 4 latach od planowanej daty zatrudnienia w ramach niniejszego konkursu.

Kandydaci powinni przesłać wymagane informacje pocztą elektroniczną na adres: recruiitment@smartgyum.eu

w oparciu o podane instrukcje. E-mail powinien zawierać:

·      curriculum vitae,

·      list motywacyjny

·      dane kontaktowe dwóch referencji.

Cała dokumentacja powinna być sporządzona w języku angielskim i połączona w jeden dokument PDF.

Zgłoszenia będą oceniane na podstawie przesłanej informacji. Z najlepszymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w trybie  konferencji online.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na recruiitment@smartgyum.eu