ASYSTENT W KATEDRZE I ZAKŁADZIE BIOCHEMII

hr@gumed.edu.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

ASYSTENT W KATEDRZE I ZAKŁADZIE BIOCHEMII

 

grupa pracowników badawczo – dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie docelowo na czas nieokreślony 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@gumed.edu.pl