Instruktor

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko Instruktora w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na swfis@ug.edu.pl