KIEROWNIK KLINIKI CHORÓB TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH

Wydział Nauk o Zdrowiu
Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na funkcję

KIEROWNIKA KLINIKI CHORÓB TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@gumed.edu.pl