Profesor (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

 Katedra Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko profesora (specjalność: teledetekcja).