Profesor uczelni

Wydział Historyczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: archeologia

Kandydat na stanowisko powinien:

1. posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny  archeologia;

2. legitymować się krajowym i międzynarodowym dorobkiem naukowym potwierdzającym kompetencje w zakresie archeologii eneolitu lub archeologii wczesnej epoki brązu lub archeologii epoki brązu lub archeologii epoki żelaza w Europie Środkowej;

3. posługiwać się biegle językiem polskim i  dobrze językiem angielskim  lub językiem niemieckim lub językiem francuskim;

4. posiadać kwalifikacje do  prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

5. doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi lub uczestnictwo w projektach naukowych będzie dodatkowym atutem.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anetajanusz@poczta.onet.pl