profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

Wydział Historyczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: archeologia

Kandydat na stanowisko powinien:

1. posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego – dyscyplina archeologia;

2. legitymować się dorobkiem naukowym potwierdzającym kompetencje zwłaszcza w zakresie archeologii eneolitu lub archeologii wczesnej epoki brązu lub archeologii epoki brązu w Europie Środkowej;

4. posługiwać się biegle językiem polskim i dobrze posługiwać się językiem angielskim;

5. posiadać kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aneta.plaskiewicz@ug.edu.pl