profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Historyczny
Uniwersytet Gdański
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • historia

Opis stanowiska

Kandydat na stanowisko powinien:

1. posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny historia lub nauki o kulturze i religii;

2. legitymować się krajowym i międzynarodowym dorobkiem naukowym potwierdzającym kompetencje w zakresie: wykorzystywania wiedzy humanistycznej (historycznej, nauk o kulturze i religii) w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych metod kształcenia historycznego; tworzenia lub upowszechniania gier w procesie edukacji historycznej; popularyzacji historii i dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu innowacyjnych metod kształcenia;

3. posiadać doświadczenie w zdobywaniu grantów i kierowaniu projektami naukowymi;

4. legitymować się doświadczenie w pisaniu programów kształcenia;

5. posiadać doświadczenie we współpracy z otoczeniem biznesowym;

6. posługiwać się biegle językiem polskim i biegle językiem angielskim;

7. posiadać kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Załączniki