1 Asystent badawczo-dydaktyczny

  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

OPIS: asystent (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Technologii Środowiska

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

1.       Tytuł zawodowy dr, dr inż., mgr lub mgr inż. w zakresie chemii lub technologii chemicznej

2.       Wiedza teoretyczna w zakresie chemii, technologii chemicznej oraz preparatyce materiałów (w tym stosowanych w reakcjach fotokatalitycznych lub w procesach membranowych),

3.       Doświadczenie badawcze w zakresie otrzymywania i charakterystyki materiałów, oraz ich wykorzystania w reakcjach fotokatalitycznych lub membranowych poparte przynajmniej 2 publikacjami),

4.       Umiejętność obsługi aparatury analitycznej (HPLC, GC, GC-MS),

5.       Znajomość metod stosowanych do charakterystyki materiałów,

6.       Doświadczenie w prowadzeniu zajęć wykładowych, seminaryjnych oraz laboratoryjnych w zakresie chemii lub technologii chemicznej,

 

II. Kryteria dodatkowe

1.       Dobra znajomość języka polskiego języka angielskiego i komunikatywna znajomość,

2.       Dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach cytowanych w JCR,

4.       Znajomość podstaw technologii chemicznej,

5.       Znajomość specjalistycznej aparatury do syntez materiałów lub nanomateriałów tj. linia Schlenka

6.       Doświadczenie w otrzymywaniu materiałów (fotokatalitycznych i/lub membranowych )

Załączniki